Tuesday, July 13, 2010

Monita Tahalea - Dream, Hope & Faith (Full Album)

Monita Tahalea
Artis : Monita Tahalea
Album : Dream, Hope & Faith
Year : 2010


01. Kisah Yang Indah
02. Ingatlah
03. Over The Rainbow
04. Senja
05. I Love You
06. God Bless The Child
07. Hope
08. Dibatas Mimpi

MP3 LAINNYA